ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد مالکیت
۱ شرکت بازرگانی همقدم (سهامی خاص) ۲,۰۵۸,۱۹۶,۹۵۳ ۱۰.۳۹
۲ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) ۱,۸۳۴,۴۷۹,۶۵۶ ۹.۲۶
۳ شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی ۱,۴۰۰,۶۱۹,۸۵۰ ۷.۰۷
۴ شرکت سام گروه (سهامی خاص) ۹۷۱,۱۶۶,۴۶۳ ۴.۹۰
۵ شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص) ۶۲۳,۹۴۰,۸۰۰ ۳.۱۵
۶ شرکت مشاوره سرمایه گذاری سلین (سهامی خاص) ۵۶۹,۲۰۴,۸۹۲ ۲.۸۷
۷ شرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص) ۵۶۱,۳۶۰,۹۱۰ ۲.۸۳
۸ شرکت بین المللی تجارت الوند ( سهامی خاص ) ۵۳۳,۳۴۶,۴۲۱ ۲.۶۹
۹ موسسه همیاری کوثر ۴۵۰,۳۸۹,۰۲۵ ۲.۲۷
۱۰ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ۴۴۷,۷۸۷,۱۱۱ ۲.۲۶
۱۱ سایر سهامداران حقوقی به تعداد ۸۹ سهامدار ۷۹۰,۰۳۹,۸۴۰,۷ ۳۹.۵۶
۱۲ سایر سهامداران حقیقی به تعداد ۴۹۳۱ سهامدار ۱۲۹,۸۴۳,۵۲۶,۲ ۱۲.۷۵
جمع کل ۱۹,۸۱۷,۳۷۵,۰۰۰ ۱۰۰

ثبت نام سهامداران گرامی در سامانه جامع اطلاعات مشتریان:

https://dara.csdiran.com/Sejam