شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت بر اساس موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۸۸/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.
پروانه فعالیت شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته های بیمه ای در تاریخ ۸۸/۱۲/۲۵ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اولین قرارداد اتکایی قبولی شرکت در تاریخ ۸۸/۱۲/۲۶ منعقد شده است.

موضوع و حدود فعالیت شرکت

• قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد ، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه ؛
• تاسیس ، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی ؛
• تحصیل پوشش اتکایی در ارتباط با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده ؛
• سرمایه گذاری از محل سرمایه ،اندوخته ها ، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورایعالی بیمه ؛
• عرضه خدمات مشاوره ای ، جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکایی ؛
• فعالیت در سایر زمینه هایی که با هدف ها و موضوع فعالیت شرکت مرتبط و مکمل آن باشد

اهداف کلی و راهبردی

اهم اهداف کلان و راهبردی شرکت که برای تعیین جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و تثبیت جایگاه شرکت در بازار بیمه تعیین شده است به شرح زیر می باشد

اهداف کلان شرکت عبارت اند از

• ارزش آفرینی و کسب سود منطقی و پایدار ؛
o شرکت از طریق جذب و اداره ریسکهای مازاد بر ظرفیت شرکتهای بیمه داخلی و بنا به اقتضای شرایط از بازارهای منطقه ای و بین المللی، همچنین ارایه خدمات تخصصی و تکمیلی بیمهای به صورت حرفهای و متمایز، به طور مستمر ارزش آفرینی میکند. سود مناسب و پایدار شرکت با کوشش در ایجاد پرتفویی متوازن و سودآور از بیمه های اتکایی و سرمایه گذاری منابع مالی ایجاد خواهد شد و ارزش آفرینی شرکت در” سود سالانه ” و “ارزش افزوده سهام”تجلی می یابد.
• ایفای مسئولیت ملی و اجتماعی از طریق افزایش توان نگهداری صنعت بیمه ؛
o شرکت در کنار پایش و تامین منافع صاحبان سهام با افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی، در توسعه صنعت بیمه و اقتصاد کشور مشارکت و با تلاش در جهت بهبود تراز ارزی مبادلات بیمه ای به مسئولیت ملی ، اجتماعی و حرفه ای خود عمل می نماید.

اهداف راهبردی شرکت عبارت اند از

• کسب سهم مناسب از بازار بیمه اتکایی داخلی؛
• مشارکت موثر در افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی؛
• حضور در بازارهای بیمه منطقه ای و برقراری ارتباط موثر با بازارهای بین المللی به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبر ؛
• سرمایه گذاری بهینه منابع مالی؛

چشم انداز

شرکت بیمه اتکایی توانمند، حرفه ای و پیشرو در بازار بیمه داخلی و منطقه ای و شناخته شده در بازار بین‌المللی

سرمایه شرکت: ۲،۰۱۰،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
اعضای هیات مدیره
سمت نام و نام خانوادگی
رئیس هیأت مدیره آقای رسول سعدی
نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای سید محمد آسوده
عضو هیأت مدیره آقای حجت پوستین چی
عضو هیأت مدیره آقای مجتبی کباری
عضو هیأت مدیره آقای محمد میهن یار
آدرس :
ملاصدرا، شیراز شمالی، کوچه زاینده رود، پلاک ۵
۸۸۶۲۸۶۱۱
۸۸۶۲۸۶۱۷