شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد

شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد

تاریخچه

شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد )سهامی خاص(عضو قدیمی کانون مشاوران اعتباری سرمایه گذاربانکی، یکی از واحدهای مجموعه گروه مالی پاسارگاد می باشد که به عنوان بازوی کارشناسی و فکری در کنار مجموعه بانک به خصوص حوزه اعتباری فعالیت می نماید . این شرکت در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ باهدف ارائه خدمات کارشناسی ، مشاوره مالی و ارزیابی وثایق ملکی ، تحت شماره ۲۲۷۲۱۱۱ ثبت قانونی گردیده است.

اهداف و ماموریتها

• تهیه و تدوین گزارش های امکان سنجی و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
• تهیه و تدوین برنامه کسب و کار و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
• تهیه و تدوین گزارش های متناسب با نیاز مشتریان در استفاده از تسهیلات بانکی و بررسی و ارزیابی گزارش های تهیه شده در این زمینه توسط دیگران
• نظارت بر تطبیق عملیات اجرایی طرح ها از حیث منابع و مصارف
• ارائه خدمات مربوط به ارزیابی دارایی های موضوع پشتوانه و مشارکت تسهیلات بانکی
اعضای هیات مدیره
سمت نام و نام خانوادگی
رئیس هیأت مدیره آقای کامران اختیار
نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی دهقان نیستانکی
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای نوروز لطیفی
آدرس :
تهران، شهرک غرب، فاز ۴، خیابان فلامک شمالی، جنب کوی ۵، طبقه فوقانی شعبه فلامک بانک پاسارگاد
۸۸۵۶۱۷۴۰
۸۸۵۶۱۷۴۰